HANEX

HANEX GROUP byl založen v roce 1996 a je přední realitní kanceláří v Praze.

Své pozice firma dosáhla nejen díky kvalitě svých profesionálních a loajálních zaměstnanců, ale také filozofií a přístupem neustálé potřeby po dokonalosti.

PŘÍSTUP HANEXu

Vyhledáváme a identifikujeme potencionální kupující/nájemce se záměrem investovat do/pronajmout nemovitosti. Pomáháme s vyjednáváním, financováním, podpisem smlouvy a provázíme klienta a kupujícího/nájemce celým procesem koupě/pronájmu nemovitosti s důrazem na minimalizaci možných překážek.

EXKLUZIVITA

HANEX je dobře zavedená společnost a snaží se mít se svými klienty výhradní vztah. Očekáváme, že klienti po dobu platnosti smlouvy nebudou spolupracovat s konkurenční firmou ve stejné záležitosti, čímž se vyhneme zbytečnému zdvojení úsilí a součinnosti. (Nicméně spolupracujeme s jinými agenturami).

VYHODNOCOVACÍ FILOZOFIE

Na základě mnohaletých zkušeností si myslíme, že při výběru agentury by klienti měli posoudit její dosavadní aktivity a úspěchy spíše než velikost, způsobilost, školení a domnělé schopnosti. Stále se přesvědčujeme o tom, že z dosažených úspěchů lze nejlépe vyvodit úspěchy i v budoucnu. Všechny naše zkušenosti ukazují, že výkon je nejspolehlivějším základem pro výběr.

ETICKÉ PRINCIPY

Objektivita

Naše poplatky jsou stálé a jejich základem je komplexnost práce, její geografický rozsah, úroveň zodpovědnosti a předpokládaný strávený čas. Odměnou je spokojený klient.

Naší zásadou je též omezit počet projektů, na kterých se podílíme, abychom mohli klientům poskytovat dobré služby.

Diskrétnost

Naší zásadou je, pokud si nepřejete jinak, omezit přímý přístup kupujících/nájemců ke klientovi. Zajišťujeme, aby kupující nekontaktovali klienta, ale jednali přímo s pracovníkem HANEXu, vyškoleným k takové práci. Důraz na diskrétnost zároveň zmenšuje riziko, že budete přímo kontaktováni jednotlivci, se kterými jsme již možná jednali.

PROCES


Výběr kupujících/nájemců

Závěrečným krokem jak zaujmout nejvhodnější kupující/nájemce je spojit úsilí HANEXu a klienta. Pomáháme klientovi s rozhodováním ohledně možností, strategie, speciální slevy, vyjednávání a marketingu tak, abychom získali správné kupující/nájemce.

Reference

Na požádání předložíme reference týkající se prodaných/pronajatých projektů či HANEXem aktuálně nabízených projektů, včetně seznamu některých z tisíců našich klientů, kterým jsme již poskytli služby.

Vše je v našem mottu: "Jméno doporučené přáteli"

Věříme, že tyto reference jsou součástí našeho závazku excelentních služeb.

Spolupráce

Abychom zajistili úspěšné zapojení HANEX teamu, projektových manažerů a vybraných členů týmu při prodeji developerských projektů, budeme v pravidelném styku s pověřenou osobou zastupující majitele / investory. Takové diskuze/schůzky jsou efektivním způsobem jak rozpoznat a, je-li třeba, korigovat jakákoliv nedorozumění či mylné představy, které mohly vzniknout v raných fázích rozvoje projektu.

Záruka

Pokud budoucí kupující nepodepíše nebo odstoupí od smlouvy ze své vlastní vůle, budeme nemovitost opět nabízet a vyhledáme nového kupujícího. Tato situace je ošetřena Zprostředkovatelskou smlouvou. Naše "Know How", zkušenosti a reputace jsou nejlepší zárukou nadstandardních služeb.

Ochrana dat

Nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou jsou reklamou dle zák.č. 480/2004 Sb. v platném znění. Pokud HANEX GROUP s.r.o. získá od potencionálního klienta e-mailovou adresu, je HANEX GROUP oprávněn použít takovou emailovou adresu k zaslání nabídek nemovitosti. Klient má možnost zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly nadále zasílany nabídky nemovitosti. Jinak má HANEX GROUP oprávnění nakládat s osobními údaji poskytnutými klienty, jen podle zákona o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění).

Ochrana spotřebitele

Dojde-li mezi realitní kanceláří a klientem - spotřebitelem ke sporu, má klient - spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 


Přestože webové stranky jsou stále aktualizovány, HANEX GROUP s.r.o., nemůže přijmout žádnou zodpovědnost za případné ztráty způsobené neúplnými nebo chybnými informacemi na těchto webových stránkách.