Zůstaňte informováni o novinkách v naší nabídce

V souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás žádáme o udělení/obnovení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. 

Stisknutím tlačítka "ODESLAT" potvrzuji, že vyplněné údaje jsou údaji mé osoby a souhlasím s tím, že mnou uvedené údaje budou zpracovány za účelem zasílání obchodních sdělení typu marketingových a reklamních sdělení, jakož i následných obchodních nabídek týkajících se prodeje, či pronájmu nemovitostí, služeb s nemovitostmi spojenými či řešení financování koupě nemovitostí.

Současně souhlasím se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky na mnou poskytnutou elektronickou adresu. Souhlasy uděluji v souladu s nařízením, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu se zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společností. Souhlas poskytuji pro společnost HANEX GROUP s.r.o., IČ: 25079336. Jsem tímto informován/a, že mám kdykoliv možnost požádat o vysvětlení, blokování, opravu, doplnění či likvidaci těchto údajů, případně mám právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona, a to písemně na adresu HANEX GROUP s.r.o., Karla Engliše 3221/2,150 00 Praha 5 a nebo na emailovou adresu: info@hanex.cz. Současně jsem tímto informován/a, že mám možnost kdykoliv odmítnout souhlas s využitím mého elektronického kontaktu, a to při zasílání každého jednotlivého marketingového či reklamního sdělení. Beru na vědomí, že dalšími příjemci mých osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů